Localitzat.org
Olivera Rodona

Guineueta

Inici | Estat esplais | Guineueta
Inicis del centre d’Esplai Guineueta: 1979 - Desprès de diferents iniciatives infantils i juvenils, comença a funcionar de nou un centre d'esplai a la Masia de Ca n’Ensenya, promocionat inicialment pel capellà de la Parròquia de Sant Rafael i un grup de pares. Amb els anys l’entitat creix en nombre de nens fins arribar a tenir llistes d’espera.

1983 - L’Esplai es federa a l'S.C.V. (Federació de centres confessionals). Les activitats d’estiu també arriben cada cop a més infants del districte i és a l'estiu del 1985 quan comencen certs problemes amb la federació per falta de recolzament.

Curs 85/86 i 86/87 - L'Equip Monitor té una gran renovació de personal i ideològica.


El centre d’Esplai Guineueta evoluciona: 1987 - El centre passa a formar part d'Esplais Catalans (ESPLAC), l’única federació laica, democràtica, independent i progressista, i inicia un procés més clar de participació en la dinamització comunitària i de coordinació amb d'altres entitats, així com amb l'Ajuntament.

Conseqüència d’aquest nou plantejament educatiu és la presencia a diferents plataformes i coordinadores associatives tant d’àmbit de districte com nacional, que han continuat fins l’actualitat, ja fos com esplai o delegant en les entitats que sorgirien de la mateixa.

1988 - El projecte d’actuació que es venia desenvolupant amb els adolescents de 16 a 18 anys del centre, anomenat ARRELS, dona pas a una iniciativa associativa: el GRUP DE JOVES GUINEUETA.


El Casal de Joves de la Guineueta i la Masia: 1988 - Sorgeix un nou projecte associatiu, fruit del treball iniciat amb el grup d'Arrels del Centre d'Esplai, grup destinat a joves de 16 a 18 anys. Després de dos anys d'existència d'aquest grup dins l'estructura de l'Esplai, neix el projecte Grup de Joves.

L'existència de diferents entitats però alhora amb una vida agermanada, juntament amb la voluntat d’aprofundir en el treball educatiu en el lleure infantil i juvenil per part d'un grup important de participants d'aquestes entitats ens portà a veure la necessitat de la constitució d'una nova entitat.

1993 - Així doncs, LA MASIA DE LA GUINEUETA, Associació de Lleure, neix jurídicament a l’abril d’aquest any amb la voluntat de coordinar la tasca educativa i la utilització d'espais, però sobretot amb el gran repte de fer possible la rehabilitació de la masia de Ca N’Ensenya i fer possible la consolidació i desenvolupament de la seva vida associativa.

Després d’unes obres de remodelació que haurien d’haver durat com a màxim 18 mesos (segons els experts), però que al final van trigar 7 anys a causa d’un seguit d’interrupcions d’aquestes per la falta de diàleg per part de l’Ajuntament, el 2003 el Centre d’Esplai Guineueta, el Casal de Joves Guineueta i la Masia de la Guineueta tornen a casa seva. L’entrada a l’Equipament posa de relleu un seguit de mancances a nivell quotidià que encara avui són patents. El 2003 es convenia entre l’Ajuntament i la Masia de la Guineueta per a realitzar les activitats infantils (Esplai) i juvenils (Casal) a l’equipament, i dotar-lo d’un suport econòmic, prorrogant-se de forma automàtica.

El 2012 i fins l’actualitat s’ha optat per un model contractual en la modalitat de Gestió Cívica. Finalment, s’està treballant per tornar al model de conveni que s’ajusta més a la nostra realitat.


^