Localitzat.org
Olivera Rodona

Kasperle

Inici | Estat esplais | Kasperle
L’any 1976 va néixer l’Esplai Kasperle a una escola religiosa-concertada al barri del Clot-Camp de l’Arpa. Durant la dècada dels 90 l’Esplai Kasperle va entrar a Esplac, ja que la religió no figurava entre els ideals que tenia l’esplai en aquell moment. Va ser llavors quan l’esplai es va desmarcar i va prendre un camí diferent, que s’ha mantingut al llarg de generacions. Tot i això, durant aquest temps l’entitat estava molt arrelada a l’escola, és a dir, no participava al moviment associatiu del barri ni de la resta dels esplais de Barcelona.

L’esplai va seguir amb aquesta dinàmica fins l’any 2006, quan el director de l’escola en què l’esplai havia nascut els imposava certes condicions que anaven en contra de l’ideari de l’entitat i de l’equip de monitors. Entre les condicions que imposaven figuraven les següents: que l’escola tingués un poder de decisió dins l’assemblea de monitors, que canviéssim el nom de l’entitat incorporant un adjectiu de caire catòlic i, finalment, que deixéssim de formar part d’Esplac per entrar al MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians). Si tots aquests requisits no es complien, l’escola deixaria d’obrir els dissabtes per poder fer esplai; en poques paraules, volien fer fora l’esplai Kasperle de l’escola perquè no compartia el mateix ideari que aquesta.

L’equip de monitors del moment va haver de reunir-se nombroses vegades per tal de prendre una decisió, i finalment van decidir no acceptar les condicions que va imposar el director i per tant seguir amb el seu ideari i línies d’actuació.

A partir d’aquest moment, l’any 2007, tot el material que tenia l’esplai es va haver de guardar a les cases i pàrquings dels monitors durant tot l’estiu. Aquell mateix setembre l’esplai va signar un conveni amb l’escola Antoni Balamanya, que segueix vigent avui en dia. Durant els anys següents l’esplai va haver de sobreviure sense un lloc de trobada dels monitors (fer per les reunions que es fan entre setmana), sense un lloc on poder fer les inscripcions del infants i joves a l’esplai i amb una falta d’espai per guardar material important.

Finalment, l’any 2009 un monitor de l’Esplai Kasperle va cedir un local sense cap tipus de càrrega econòmica. L’esplai ha aprofitat aquest local per poder fer reunions dels diferents grups d’edat i poder guardar documents burocràtics i material no imprescindible per les tardes de dissabte. Som conscients que no podrem tenir aquest local sempre, i per tant, volem que l’administració ens cedeixi un local on poder fer les activitats que fem actualment, tenir un espai per reunir-nos els monitors amb una taula davant i un lloc on poder fer inscripcions dignament.


^